ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve dnech 2. - 3. května 2023 proběhne zápis do mateřské školy.
Způsob sběru žádostí:
- osobní doručení do školy
- datová schránka školy
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2023 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány. 

Dokumenty k zápisu:

  • Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy
  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • rodný list dítěte (prostá kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
  • doložení řádného očkování dítěte

Postup a kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:

1/ Žádost o přijetí podává rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který je zmocněný k jednání, v řádném termínu -  elektronicky nebo osobně.

2/ Ředitelka základní školy a mateřské školy rozhoduje ve správním řízení (podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě:

  • písemně vyplněné ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ podané rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte v řádném termínu a obsahující všechny potřebné náležitosti
  • vyplněné PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY s kopií očkovacího průkazu
  • splnění podmínek a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

3/ O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka po zvážení podmínek a kapacitních  možností školy.

Datum vložení: 5. 2. 2023 20:36
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2023 20:48
Autor: Správce Webu
Partneři