ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 3. 5. 2022 klasickou formou a od 2. - 16. 5. 2022 bezkontaktně.

Doporučujeme vám seznámit se s průběhem přijímacího řízení a kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol.
Podrobné informace - po rozkliknutí a v sekci Zápisy do MŠ.

Postup a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1/ Žádost o přijetí podává rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který je zmocněný k jednání, v řádném termínu -  elektronicky nebo osobně.

2/ Ředitelka základní školy a mateřské školy rozhoduje ve správním řízení (podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě:

  • písemně vyplněné ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ podané rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte v řádném termínu a obsahující všechny potřebné náležitosti
  • vyplněné PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY s kopií očkovacího průkazuu
  • splnění podmínek a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

3/ O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka po zvážení podmínek a kapacitních  možností školy.

Datum vložení: 9. 3. 2022 17:09
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2022 18:06
Autor: Správce Webu