ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Informace o stravování a placení od 1.9.2022

Od 1. 9. 2022 se mění ceny stravování.
Pro více informací rozklikněte.

Stravné se platí zálohově bezhotovostně s přiděleným variabilním symbolem

 na účet školy č. 181805368/0300,

a to nejpozději do 5.dne v měsíci.

Stravné můžete odhlásit nejpozději do 7.00 hodin, osobně v kuchyni

nebo telefonicky na číslo 736 436 316 (stačí i SMS).

Neodhlášený oběd první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout do vlastního jídlonosiče

od 11.00 do 11.15 hod.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

  • Stravné  - 27 Kč/ den (540 Kč/měsíc)

Žák, který v průběhu školního roku dovrší 11 let, platí 29 Kč/den (580 Kč/měsíc)

  • Úplata za ŠD je 100 Kč.

Snížení nebo osvobození od úplaty je stanoveno ve směrnici.

  • Měsíční záloha společně se školným činí 640 Kč /680 Kč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

  • Stravné celodenní  -  40 Kč/ den (800 Kč/měsíc)
  • Stravné polodenní  -  31 Kč/ den (620 Kč/měsíc)
  • Úplata za MŠ je 250 Kč.
  • V případě, že dítě nastoupí do MŠ až v průběhu školního roku, je stanovena měsíční,

tzv. „udržovací úplata“ 125 Kč.

Další podmínky snížení nebo osvobození od úplaty jsou stanoveny ve směrnici.

Za dítě v předškolním věku se školné neplatí.

  • Měsíční záloha společně se školným činí -  celodenní  1050 Kč

                                                                          - polodenní  870 Kč

Anežka Pechancová, účetní

Tel: 736 436 316

e-mail: anezka.pechancova@zsmsbudislav.cz

Datum vložení: 31. 8. 2022 11:15
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2022 11:28
Autor: Správce Webu
Partneři