ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Uvolnění žáka z vyučování

Uvolnění žáka z vyučování je rozdílné oproti uvolnění ze školní družiny. V čem konkrétně? Více info po rozkliknutí...

Po dobu vyučování nese plnou zodpovědnost za žáka škola. Pokud v době vyučování musí žák budovu školy opustit, smí tak učinit pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby (o této osobě musí zákonný zástupce informovat vyučujícího). V situaci, kdy má žák budovu opustit sám bez doprovodu, předá vyučujícímu písemnou „žádost“ o uvolnění z vyučování, kde MUSÍ být uvedeno, že zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost za žáka. Pro žádost o uvolnění z vyučování využívejte nejlépe omluvný list v žákovské knížce či stránky s jiným sdělením.

Vzor: Prosím o uvolnění syna/ dcery (jméno) z vyučování v …. hod. z důvodu …. . Plně za něho/ ni přebírám zodpovědnost.                   Podpis zákon. zástupce , datum

Uvolnění ze školní družiny již není podmíněné převzetím zodpovědnosti, neboť docházení do školní družiny není povinné na rozdíl od vyučování. Na uvolnění ze školní družiny stačí „lístek“ s časovým údajem, kdy má žák opustit školní družinu. I na tomto „lístku“ musí být podpis zákonného zástupce žáka a datum.

Datum vložení: 3. 2. 2022 15:46
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2022 16:45
Autor: Správce Webu
Partneři