ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

PROJEKTOVÝ DEN- MÍSTO, KDE ŽIJEME

Ve středu 24.února se ve školní družině uskutečnil projekt, jehož cílem bylo poznávání míst v naší vesnici. Tato aktivita byla zaměřena na rozvoj orientace v důvěrně známém prostředí, okolí bydliště žáků a okolí školy. Organizace a vedení projektového dne se ujala p. asistentka Miluše Tmejová.

Žáci byli seznámeni s cílem a organizací projektu. Než jsme vyrazili na průzkumnou trasu, žáci si vyhledali a vytiskli mapu Budislavi. Rozlosovali se do čtyř skupin (mapaři, hledači reportéři a průzkumníci) a zvolili si své kapitány. První skupinou byli „mapaři“ a jejich úkolem bylo vyznačit na mapě trasu a vést nás podle ní na místa, která jsme si určili. Druhá skupina „reportéři“ měla za úkol zdokumentovat všechna zajímavá místa, která se nacházela na naší naplánované trase. Třetí skupinou byli „průzkumníci“ a jejich úkol spočíval v průzkumu trasy z hlediska zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. Čtvrtou skupinu tvořili „hledači“, kteří měli plnit úkoly na jednotlivých stanovištích na trase. Jelikož byl projekt časově náročný, odcházeli jsme ze školy hned po obědě, abychom se stihli vrátit do 16,00 hodin. Děti byly vybaveny zápisníky, psacími potřebami, plánky a buzolami. Jejich úkolem bylo zjišťovat, jak se která část Budislavi nazývá. Názvy měli vyluštit pomocí poschovávaných znaků morseovy abecedy nebo pomocí tajného kódu, který obsahoval informaci o místě, kde je název schován. Celou cestu si žáci zpestřili hledáním věcí, rostlin a různých zajímavostí, které měli napsané na kartičkách. Skupiny mezi sebou soutěžily, kdo nejdříve všechny položky najde a splní zadaný úkol. Počasí nám přálo, přestože byl ještě únor a děti si toto odpoledne velice užily. Jejich přáním bylo, celou akci alespoň ještě jednou zopakovat.

Díky tomuto projektu žáci rozvíjeli orientační schopnosti, spolupráci s ostatními a schopnost domluvit se ve skupině. Projekt měl komplexní charakter a spojoval různá témata, jako orientaci v obci, změny v přírodě, pozorování rostlin, živočichů v přirozeném prostředí a poznávání života lidí v obci.

Datum vložení: 16. 4. 2021 7:01
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 7:06
Autor: Správce Webu