ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Základní informace

Stravování dětí v MŠ:

  • Přesnídávka: 8:15 hod – 8:45 hod
  • Oběd: 11:15 hod – 11:45 hod 
  • Svačina: 14:00 hod – 14:30 hod

Stravování dětí v ZŠ:

  • Oběd: 11:45 hod – 13:00 hod

Jídelna

Způsob odhlašování  v době nepřítomnosti dítěte:

telefonicky  na čísle 461 638 120 nebo 736 436 316

osobně u kuchařky

nejpozději do 7:00 hod, odpolední svačiny je možné odhlásit do 8:00

První den nemoci (pokud nebyla nemoc předpokládána) zákonný zástupce dítěte může odebrat oběd v době od 11:00 do 11:15 hod. osobně do jídlonosiče. K takto vydanému obědu není možno vydat přesnídávku ani odpolední svačinu z hygienických důvodů. Strava je určena k rychlé spotřebě.

Na druhý a další den nemoci je povinen zákonný zástupce řádně dítě odhlásit.

Cizí strávníci:

Školní jídelna poskytuje obědy cizím strávníkům.

Oběd se vydává do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:15 hod.

Tento oběd je poskytován v ceně 60 Kč dle kalkulace (tj. norma potravin, mzdové a provozní náklady).