ZŠ a MŠ Budislav
ZŠ a MŠBudislav, okr. Svitavy

Základní údaje o škole

Organizace školy podle školského rejstříku

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

  • Školy: základní škola (dvoutřídní ZŠ s 1. stupněm) – kapacita 60 žáků a mateřská škola (celodenní předškolní vzdělávání) – kapacita 30 dětí
  • Školská zařízení: školní družina (jedno oddělení) – kapacita 35 žáků a školní jídelna – kapacita 70 jídel
  • Škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání a stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců.
  • Doplňková činnost: Škola poskytuje obědy pro cizí strávníky.
  • Název školy: Základní škola a Mateřská škola Budislav, okres Svitavy
  • Sídlo školy: Budislav č.p. 136, 569 65 Budislav
  • Zřizovatel: Obec Budislav, Budislav č. p. 64

Budislav

Myšlenková mapa

Myšlenková mapa